Loading...

Bästa kunder!
Tack för många spännande konferensmöten!

Nu avslutar jag min verksamhet på Lissgården efter 35 roliga år.

År 1988-1989 förvandlade vi Lissgården från ett sommarhus till en konferensgård. Nu skall vi bygga om Lissgården till ett boende för familjen.

Jag vill tacka alla fantastiska gäster för fina möten och samtal. Jag hoppas vi möts i något annat sammanhang.

Bästa Hälsningar
Lizzie Bremell med familj.