Lissgården

Nu avslutar jag min verksamhet på Lissgården efter 35 roliga år.

År 1988-1989 förvandlade vi Lissgården från ett sommarhus till en konferensgård. Nu skall vi bygga om Lissgården till ett boende för familjen.

Jag vill tacka alla fantastiska gäster för fina möten och samtal. Jag hoppas vi möts i något annat sammanhang.

Bästa Hälsningar
Lizzie Bremell med familj


Lissgården byggdes 1919 som sommarbostad åt grosshandlarfamiljen Einar Henriques i Göteborg. Läget är det vackrast tänkbara, med strandtomt i den väl skyddade Stallviken på Särö. Nära havet, inom promenadavstånd finns flera naturreservat med gammal och grov ekskog samt rikt fågelliv. Många gäster har uppskattat den kreativa miljön genom åren.